September 8, 2020
Nå kan månedskortet bli utdatert

Et helt nytt forskningsprosjekt skal gi enklere og mer rettferdig billettsystem til deg og meg. Det er teknologiselskapet fluxLoop, høyskolen i Kristiania, Ruter og Nordland fylkeskommune som står bak prosjektet som sammen skal løse billettfrustrasjonen i offentlig kollektiv transport. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet.

En ny tid med utstrakt bruk av hjemmekontor og mindrereising har skutt fart i diskusjonen rundt prising på offentlig transport. Flere stiller spørsmålet om det er nødvendig å betale fullpris for et månedskort om du kun reiser til kontoret tre ganger i uka. Eventuelt om det er riktig at du betaler for en billett helt til Fornebu om du kun skal til Oslo S.

Dette er bare to av utfordringene det nye forskningsprosjektet skal løse.

"Den helt unike teknologien vi benytter oss av i dette forskningsprosjektet kan avgjøre om de reisende befinner seg inne i, eller utenfor et transportmiddel,samt om de sykler, går, kjører bil eller tar kollektivt. Dette skjer gjennomsensorer i de reisendes mobiltelefoner og via andre datakilder", sier Ulrik Prøitz, daglig leder i fluxLoop.

Teknologien kombinerer sensorer i mobilen med andredatakilder og gir reiseselskaper innsikt i hvor vi reiser og hvordan, uten å gå på bekostning av personvernet. For reiseselskapene betyr dette innsikt i kundenes reisemønstre og en mulighet til å strømlinjeforme reisetilbudet i større grad og dermed gi et enda mer attraktivt reisetilbud tilpasset sine kunder.

"For kundene vil reiseselskapene kunne svare på deres behov for mer effektive reiser og mer rettferdig prising. En ny prismodell kan for eksempel regnes ut fra antall stopp, reisens lengde, eller tidsbruk. Dette vil kunne skje automatisk gjennom reiseselskapets applikasjon på mobilen", forteller Tor Morten Grønli, professor i automatikk.

Bedre og mer effektive reiseruter

Dette er derimot ikke den eneste fordelen som kan komme utfra forskningsprosjektet. Ved å hente informasjon om reisevaner og reisemønsterautomatisk gjennom billett-appen til de som har gitt samtykke, kan reiseselskaper bedre forstå hva som fungerer og hvilke forbedringer de kan gjøre.

"Dette betyr at de raskere kan se behovet for flere eller færre holdeplasser. De kan, basert på data om reisemønstre og valg av transportmidler, vurdere om ruten bør gå et annet sted, eller om de bør sette inn flere transportmidler på en etappe", forteller Prøitz.
"Samtidig muliggjør det en mer smidig reise ved at de reisende alltid har en billett de ikke trenger å fornye på gitte intervaller slik man må i dag", sier Grønli.

Om prosjektet:

Forskningsprosjektet kaller Be-insight og formålet med prosjektet er å muliggjøre automatisert billettering (Be-In, Be-Out) og nye forretnings modeller innen offentlig transport, samt å bedre reisestrøms- og adferdsanalyse for mobilitetsbransjen. Dette vil gjørereiseopplevelsen mer friksjonsfri, sikrere og rettferdig, og stimulere til økt bruk av miljøvennlig persontransport. Forskningsprosjektet har et globalt potensiale.

 

Dette er mulig ved hjelp av unik teknologi. Med sensorene i de reisendes mobiltelefoner og andre datakilder,vil vi forstå mobiltelefonens posisjon svært nøyaktig, uten å gå på kompromiss med personvern. All data er hentet fra brukere som aktivt har gitt sitt samtykke, et samtykke de kan trekke tilbake når som helst. Innsikten vil kunne gi grunnlag for automatisert billettering og mobilitetsaktørene får mer innsikt for videre optimalisering av tjenester.

 

De reisende vil oppleve dette som «en billettfri» hverdag med mer rettferdig prising med positive miljømessige og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Download document