Svar på dine spørsmål om nettvarder og beacons


fluxLoop svarer deg på alle dine spørsmål om nettvarder og beacons

Vi i fluxLoop møter ofte kunder som er nysgjerrige på hvordan de kan benytte nettvarder for å skape en bedre kundeopplevelse samt lære mer om sine kunders adferd. Da får vi også mange gode spørsmål og disse samler vi på denne siden. Her håper vi du finner det du lurer på. Om du mot formodning ikke får svar på det du lurer på så ta kontakt på hello@fluxloop.com

En nettvarde/beacon er en sender som sender et signal som mobiltelefoner kan oppdage og forstå. Nettvarder er ofte batteribaserte små fysiske enheter som kan monteres relativt enkelt på vegger, tak, under bord etc. Man kan ofte benytte dobbeltsidig teip for å montere midlertidige nettvarder. For faste installasjoner anbefaler vi å benytte nettvarder som kan settes direkte inn i strømpunkter slik at man unngår vedlikeholdet med å bytte ut nettvardene når batteriene er slutt.

Hvor lenge varer en batteribasert nettvarde/beacon?

En nettvarde sender ut et signal. Når man monterer en nettvarde må man også ta stilling til hvor ofte man sender signalet og med hvilken styrke. Som regel sendes signalet ut mange ganger i sekundet. Jo hyppigere man sender ut signalet jo raskere tappes batteriet for strøm.

En nettvarde med f.eks 2 AA-batterier varer mellom 1 til 3 år.

Hva gjør en nettvarde/beacon?

En nettvarde sender ut noen ID-er som mobiltelefoner kan oppdage. Signalene sendes ved hjelp av Bluetooth, derfor må Bluetooth være påskrudd. ID-ene som sendes ut kalles UUID, Major og Minor. Eksempler på hvordan disse kan se ut er slik:

  • UUID: 7d82d768-f4da-4e3d-8adf-89e44a925736
  • Major: 34712
  • Minor: 294

En nettvarde er i grunn ganske dum. Alt den gjør er å sende ut noen ID-er som kan fanges opp av en mobiltelefon som har Blåtann skrudd på.

Det er først når man har en app med software som Pinch at magi kan skje.

Hvor mange har Bluetooth / Blåtann påskrudd?

fluxLoop gjennomfører en årlig spørreundersøkelse sammen med Tns Gallup der vi spør om nettopp dette. Svarene er som følger:

  • 2014: 27% svarte at de alltid har Blåtann påskrudd
  • 2015: 31% svarte at de alltid har Blåtann påskrudd
  • 2016: 34% svarte at de alltid har Blåtann påskrudd

Utover det ser vi at applikasjonsbrukerne som har Pinch så har 43% Blåtann skrudd på til enhver tid.

Fun fact: over 70% sier de ikke vet hvorfor de skal ha blåtann på – det er vår oppgave sammen med våre kunder å opplyse om nettopp hvorfor man skal ha blåtann på!

Men Bluetooth/Blåtann tar alt batteriet mitt, gjør det ikke?

Nei, Blåtann tar ikke så mye strøm lenger. I 2010 ble Blåtannstandarden oppgradert til BLE, slik at strømforbruket er langt lavere enn hva det var. Det er  BLE i alle telefoner har idag.

Aislelabs gjennomførte en test både for Android og iOS der de teste BLE-forbruket. LINK

«In our experiments, we conduct continuous scans every second, but in real-life scenarios the actual consumption is under 1% for all modern phones for a days use.»

I vår årlige undersøkelse med Tns Gallup ser vi at «Tapper for mye batteri» oppgis av 24 % av de som ikke har hatt Blåtann på de siste 30 dagene.

Fungerer nettvarder/beacons på alle slags telefoner?

Nettvarder kan benyttes på iOS og Android. Det finnes også støtte for dette på Windowsbaserte telefoner. Per idag støtter Pinch kun iOS og Android.

Må man ha en mobilapp for å bruke nettvarder/beacons?

Per idag så er svaret på dette både ja og nei.

Vi sier at dersom man ønsker å skape en dialog med brukeren må man ha en mobilapplikasjon. Da tenker vi på muligheten man har for å sende push notifications vha appen ut til brukeren som er i nærheten av en nettvarde.

Dersom man ikke har en mobilapplikasjon kan man allikevel få stor verdi av nettvarder. Monterer man nettvarder på lokasjonen sin får man tilgang til anonymiserte data om brukere som har vært i nærheten av nettvardene. Man kan dessuten sende målrettet markedsføring til de som har vært i nærheten av nettvardene via f.eks Facebook og andre annonsenettverk som AdForm og Google Doubleclick.

Samtidig er det spennende initiativer fra blant annet Google som jobber med løsninger der bruk av nettvarder ikke skal være «appsentrisk» (kreve app). Vi er riktignok praktisk sett ikke der enda – det kommer!

Hva skjer når man har en app, blåtann på og er i nærheten av en nettvarde/beacon?

Nettvarden sender ut sine ID-er. Mobiltelefonen (iOS eller Android) oppdager ID-ene og sjekker om noen av de installerte applikasjonene «abonnerer» på ID-ene som er oppdaget. Dersom f.eks Dyreparken sin app har sagt at når man er i nærheten av ID 782 så vil Dyreparkappen få vite det.

I og med at Dyreparkenappen har Pinch så er det Pinch som bestemmer hva som skal skje. Da kan f.eks det sendes en push notification om at Løvepresentasjonen starter om 10 minutter i Afrika. Ofte så skjer det ingenting men da vet Dyreparken at bruker X har vært i nærheten av nettvarden med ID 782 – det er informasjon som Dyreparken kan benytte i den videre kommunikasjonen med brukeren senere.

Må mobilapplikasjonen kjøre eller være i bruk for å oppdage nettvarder/beacons?

Nei, det må de ikke.

Det er mobiltelefonens operativsystem (iOS eller Android) som oppdager nettvardene , ikke mobilapplikasjonen. Mobilapplikasjonen vekkes til live av mobiltelefonen om en nettvarde oppdages.

Hvor langt kan signalene fra en nettvarde/beacon gå?

Dette er noe vi konfigurere per nettvarde og er helt avhengig av formålet med hvorfor man monterer en nettvarde akkurat her. Vi kan konfigurere en nettvarde til å sende signalene sine fra ca. 0,5 meter til mellom 50 – 70 meter.

Jeg har en butikk og vurderer å bruke nettvarder/beacons – hva kan jeg gjøre?

Først og fremst må du spørre deg selv om du har en mobilapplikasjon. Har du det så har du enda flere muligheter enn de som ikke har det.

Har du en mobilapplikasjon så kan du laste ned Pinch fra www.fluxloop.com/developer og la de som utvikler mobilapplikasjonen din installere Pinch. Dette tar normal en dag eller to.