Personvern


Sluttbrukeren har kontrollen

fluxLoop jobber kontinuerlig med å være transparente hva gjelder datainnsamling og hvordan data behandles. Det er vesentlig for oss at kundene våre og sluttbrukerne har kontroll. Sluttbruker må alltid gi sitt informerte og aktive samtykke til å dele informasjon med Pinch. Sluttbrukeren har dessuten alltid anledning til å skru av delingen med Pinch samt slette dataene som er samlet om brukerprofilen.

Dette er beskrevet her: «Slik kontrollerer du dine data i Pinch»

Som applikasjonseier får man tilgang til tekster som må inn i applikasjonens brukervilkår og betingelser. fluxLoop har, med bistand fra advokater med særskilt fokus på personvern, utarbeidet et sett med tekster som bør benyttes både i kommunikasjonen direkte mot sluttbruker i applikasjonen men også tekster til brukervilkår og betingelser. Dette for å sikre at interessene til applikasjonseier og sluttbruker blir ivaretatt i henhold til hva som kreves av lovgivning med hensyn på personvern og direkte markedsføring.

3 viktige roller

Vår erfaring har lært oss at det er 3 roller som er vesentlige å tenke på for å nyttegjøre seg av Pinch.

Brukeren

Brukeren av applikasjonen er den som eier sine personopplysninger. Når brukeren laster ned og installerer en applikasjon med Pinch blir han spurt om han ønsker å dele informasjon med applikasjonseieren og Pinch. Her får man tilgang til å lese brukervilkår og betingelser som beskriver hvordan dataene behandles og konkrete eksempler på hva de kan brukes til. Brukeren velger om han vil gi et aktivt informert samtykke til å dele informasjon, dette fungerer som en opt-in.

Skulle brukeren senere ønske å slutte å dele informasjon kan man gjøre det uten å avinstallere applikasjonen eller skru av Blåtann. Man kan gå inn på innstillingene i applikasjonen og skru av deling av data med Pinch. Skulle brukeren også ønske å slette data som allerede er delt har man anledning til det også.

Applikasjonseieren

Som applikasjonseier har man et ansvar for å yte en tjeneste til brukeren samt behandle data som deles. Det er i så måte applikasjonseieren som har ansvaret for dataene som samles inn og Pinch har tilgang til å behandle de dataene som brukeren har valgt å dele.

Applikasjonseieren kan kommunisere direkte med brukeren via Pinch når f.eks brukeren er i umiddelbar nærhet til en beacon som er plassert hos Applikasjonseieren. Applikasjonseieren er den som sitter på kundeforholdet med brukeren .

Gårdeier

En Gårdeier er en rolle som ikke har en applikasjon men som har plassert ut beacons som er en del av PinchInfrastructure. Gårdeieren har ingen umiddelbar tilgang til dataene som er samlet inn fra applikasjonseieren men får ofte tilgang til de anonymiserte aggregerte dataene som tilbys gjennom Pinch. Dette er data som er illustrert og beskrevet her Retail.

 

Pinch er verdifullt både for gårdeiere og applikasjonseiere, selv om behovet og nytten kan være veldig forskjellig. Det er dessuten mange som både innehar rollen som applikasjonseier og som gårdeier. Fordelen av å inneha rollen som applikasjonseier er at man da har direkte tilgang til og ansvar for data som brukeren har valgt å dele. En gårdeier har som tidligere nevnt ingen umiddelbar tilgang til dataene som brukeren deler.

Les også vår Privacy Policy