Engasjer og mål


Definer kommunikasjon

Via vårt webgrensesnitt har du anledning til å legge opp kommunikasjon til dine brukere. Vil du spesifikt sende en melding til de som er i en filial, med interesse for mote og som har vært på www.finhjemmeside.com er dette noe du spesifiserer her.

Rapporter og analyse

Du har også mulighet til å måle engasjementet som skapes, hente ut rapportere og analysere resultater. Det er enkelt å eksportere grafisk materiale som grafer og kurver samt ta ut grunndata for ytterligere analyse i andre programmer.

For de som allerede har systemer for å koordinere kommunikasjonen med sine brukere har Pinch API-punkter som kan benyttes. På den måte unngår man «nok et system» å forholde seg til.