Pinch


Pinch tilbyr deg muligheten til å kommunisere med dine brukere når de er på spesifikke lokasjoner. Du har anledning til å kommunisere direkte via mobilen eller indirekte via digitale flater som skjermer ute i det offentlige rom.

Retail_pinch_fluxloop Markedsføring_pinch_fluxloop Personvern_pinch_fluxloop Engasjer_og_maal_pinch_fluxloop
RETAIL MARKEDS­FØRING PERSON­VERN ENGASJER OG MÅL

Pinch samler dessuten inn data hver gang en mobilapplikasjon oppdager en Pinch-beacon, disse dataene kan gi deg bedre forståelse av dine kunder og deres adferd. Pinch består av disse delene:

  • PinchSDK (Software Development Kit) legges inn i nye eller eksisterende mobiltelefonapplikasjoner (les: apper). Dette er på mange måter det samme man gjør når man plasserer en cookie på en nettside, hvis hensikt for eksempel er å samle inn sporingstrafikk som man kan benytte seg av i etterkant for å kjøre målrettede annonsekampanjer. PinchSDK inneholder et sett med funksjoner som kan benyttes når en person med en smarttelefon som aktuell app installert befinner seg i nærheten av en nettvarde eller beacon. En slik beacon kan for eksempel være vår egen Pinch. Pinch-beaconet vil da være en del av infrastrukturen rundt en Pinch-basert proximitytjeneste. Ved å legge til PinchSDK i en app, kan virksomhetene enkelt legge opp kommunikasjon til sine kunder direkte til mobilen når vedkommende er i nærheten av en beacon. I tillegg kan virksomheten også enkelt eksponere det samme budskapet ut på andre flater, som reklameskjermer eller skjermer inne i butikk, der kunden er, og når hun er der. Det unike med en Pinch-basert løsning er at kommunikasjonen kan være skreddersydd kunden, og kundens profil og historikk, slik at budskapet oppfattes mye mer relevant og aktuelt, fremfor at ”alle” blir eksponert for samme budskap, slik vi er kjent med gjennom tradisjonell markedsføring og massekommunikasjon.
  • PinchInfrastructure er summen av alle Pinch-baserte beacons som er tilknyttet og administrert i Pinch. I fluxLoop har vi stor tro på at Pinch vil bli installert der hvor ”folk ferdes”, det være seg i butikker, kollektivtransport, reklameskjermer, kinoer, parkeringsplasser, museer, kjøpesentra, osv. Det finnes flere forskjellige ”nærhetsteknologier” enn beacons, men beacons er overlegen hva gjelder hvor nøyaktig den kan angi posisjonen din. Jeg har tidligere skrevet om de respektive proximityløsningene som er tilgjengelig i markedet, og hvordan GPS, Wifi, NFC, RFID og beacons er forskjellig fra hverandre.
  • Tredje komponent i vår proximitytjeneste er PinchMarketing. Markedsføringskomponenten gjør det for eksempel mulig for deg å kjøpe markedsføring og kommunikasjon på Clear Channel sine Live-skjermer. Disse skjermene er typisk plassert i kjøpesentra og nær de fleste butikkjeder. Kombinasjonen av Pinch og Clear Channel Live lar deg drive adferdsbasert markedsføring som betyr at du kan tilpasse markedsføringen din til den som er i nærheten av skjermen og på den måten treffe mer nøyaktig med budskapet ditt. Det er verdt å nevne at det ikke nødvendigvis må skje noe på mobiltelefonen til kunden for at dette skal skje, utover at hun må ha appen med PinchSDK installert på sin smarttelefon, og at Bluetooth må være påslått. Den innsikten og kunnskapen som Pinch innhenter fra kundenes offline-adferd kan også benyttes i andre digitale markedsføringssammenhenger, blant annet via våre samarbeidspartnere som Unacast og AdForm.
  • Den siste, men ikke minst den viktigste komponenten er PinchData, som samles inn via PinchSDK. De dataene som er tilgjengelige via appene, samt posisjonsdata der PinchInfrastructure er plassert ut, samles inn og behandles. Dette er data som i utgangspunktet er personopplysninger som vi, etter samtykke fra forbrukeren, har fått tilgang til og som vi kan behandle i henhold til avtalen med applikasjonsutstederen. Det normale er at disse dataene benyttes til å kommunisere bedre, gjerne i form av kontekstuelle og brukertilpassede budskap der kunden befinner seg.
    Et klassisk eksempel er når en forbruker av H&M-applikasjonen er i nærheten av en H&M-butikk. Da kan H&M kommunisere med den aktuelle kunden om relevante og aktuelle tilbud basert på kundens preferanser og adferd som er fanget opp ved hjelp av appen. 
En annen viktig del av databehandlingen er at Pinch tilbyr et aggregert og anonymisert datasett som kan benyttes når annonsører ønsker å kjøpe adferdsbasert markedsføring som vises på Clear Channel sine Live-skjermer. Anonymiseringen av disse dataene er viktig og det er noe jobber kontinuerlig med. Vi vil alltid jobbe med å ha så nyttig og relevant data som mulig, men dette fokuset skal aldri gå på bekostning av personvernet. Våre anonymiserte og aggregerte data skal ikke gjøre det mulig for en annonsekjøper å identifisere brukere.

Utvikler, konfigurerer og monterer

I tillegg til å levere en komplett proximitytjeneste, kan vi også bistå med både konfigurasjon og montering av Pinch-infrastrukturen. Som en kunde av oss gir vi også juridisk bistand i forhold til tekst og innhold som bør inn i tillegg til kunders vilkår i appen. Dette gjelder også tekster som bør benyttes i dialogen direkte med kunden, slik at kunden blir gjort tilstrekkelig oppmerksom på at hun gir et aktivt informert samtykke til å dele sin lokasjon og personopplysninger. Tekstene er utformet i samråd med advokater med særskilt fokus på personvern og databehandling slik at forbrukeren, våre kunder og vi er trygge på at den til enhver tids gjeldende lovgivning følges

Les mer om hvordan brukeren er i kontroll her: «Slik kontrollerer du dine data i Pinch»