Dyreparken i Kristiansand bruker Pinch


I sommer har fluxLoop sammen med InFuture levert Pinch som et pilotprosjekt til Dyreparken i Kristiansand.

Til forskjell fra hvordan mange andre benytter beacons så er fokuset mest på å hente ut kunnskap om kunders adferd og opplevelse fremfor å kommunisere reklame. Vi har montert beacons tilknyttet alle attraksjoner og opplevelsesområder. Samtidig har vi definert regioner slik at vi enkelt kan se hvor lenge de besøkende oppholder seg i naturlige avgrensede deler av opplevelsesparken.

Kundene valgte selv om de ville dele informasjon om sin posisjon i Dyreparken via mobilapplikasjonen. Om kunden ønsket å slutte å dele har man anlednig til å skru av dette i applikasjonen.

Dette er også beskrevet her «Slik kontrollerer du dine data i Pinch»

Målet var å forstå hvordan besøkende beveger seg fra de kommer til de går. Det var også interessant å se om man greide å flytte folk fra et sted til et annet ved å minne de besøkende om spesifikke attraksjoner som ville skje innen rimelig tid et annet sted. Til slutt var det også viktig å ta til seg kunnskap om hva de besøkende syntes om attraksjonene straks etter at de hadde vært der.

Via Pinch i mobilapplikasjonen til Dyreparken kommuniserer opplevelsesparken med med kundene sine. De ber om tilbakemeldinger på attraksjoner som kundene nettopp har besøkt og kan generelt sett kommunisere direkte via mobilapplikasjonen til besøkende som er, eller har vært på speisifikke steder i parken.

Dyreparken benytter Pinch

 

Se hva Dagens Næringsliv skrev om Dyreparkens bruk av Pinch: Tar sporing til et nytt nivå

 

 

– Vi kan for eksempel måle hvor lenge og når besøkende oppholder seg i Kardemomme by. Er de for eksempel der når Politimester Bastian, røverne og Tante Sofie opptrer? Om ikke, må vi kanskje flytte opptrinnene, forklarer konsernsjef  Reidar Fuglestad i Dyreparken Utvikling.

Umiddelbar tilbakemelding fra de besøkende

Når besøkende med sikkerhet har deltatt på en attraksjon eller sett på en presentasjon sender Dyreparken ut et enkelt spørsmål til brukeren. Hva syntes du  om attraksjonen, kan du gi oss ditt terningkast? På denne måten mottar Dyreparken verdifull og fersk tilbakemelding om hvordan de besøkende har det nettopp nå.

I sommer har det vært spesielt interessant å lære hva de besøkende synes om den nye attraksjonen Hakkebakkeskogen. Dyreparken har lagt mye innsats i å gjøre Hakkebakkeskogen god og kundenes tilbakemelding er da svært viktig og interessant. Nå kan Dyreparken få dette umiddelbart.

Tenker man en forlengelse av denne type kommunikasjon og tilbakemeldinger kan man raskere agere dersom flere opplever noe som er mindre bra og dertil sikre bedre kundeopplevelse og service.

 

Minne om viktige hendelser

 

Vi hadde også en hypotese om at mange av de som besøker Dyreparken ikke nødvendigvis har en definert plan for dagen. Man kommer inn og går i første og beste retning.

Konsekvensen av dette er at man kan gå glipp av gode dyrepresentasjoner eller forestillinger som kun skjer en eller to ganger hver dag. Dette er attraksjoner man vet at publikum liker.

Basert på denne hypotesen la vi opp kommunikasjon via Pinch og mobilapplikasjonen som minner brukeren på at nå er det en dyrepresentasjon eller forestilling om 30 minutter i område X. Vi kommuniserte dette til de som var nærme nok til å rekke presentasjonen, ikke de som allerede var i umiddelbar nærhet til presentasjonen. Et godt eksempel på dette ser dere på Apple Watch ved siden av.

 

Resultater av kommunikasjonen

Straks høysesongen er over i Dyreparken vil vi gjennomføre en grundig analyse av dataene som er samlet inn samt de tilbakemeldingene vi har mottatt. Vi vet allerede mye om hvordan dette har gått og det er mye positivt å hente ut.

Straks analysene er ferdig vil vi oppdatere med mer informasjon om hva vi har oppnådd gjennom sommeren sammen med Dyreparken i Kristiansand og InFuture AS.